Kunst til erhverv

Kunst til erhverv

Kunst til erhverv – Unik og attraktiv kunst til din virksomhed

Kunst til erhverv

Hvorfor kunst til erhverv?

Kunst til erhverv – Hvorfor du skal adoptere kunst til din virksomhed og hvilke fordele det indebære. 

Der er mange videnskabelige artikler og forskningen som beviser og understøtter det faktum at kunst i virksomheder skaber store positive fordele på flere niveauer; det sociale, mentale og fysiske plan. 

Professor Giovanni Schiuma fra Italien har undersøgt effekterne ved kunst i det professionelle miljø. Hans forskning er baseret på et samarbejde med kunstnere og erhvervsfolk som tager udgangspunkt i undersøgelsen om hvilke bidrag kunst giver erhvervslive  (BUSINESS, ARTS in, 2020).

Kunst til erhverv hammer

Hvorfor skal du have kunst i din virksomhed?

Skabe fysiske omgivelser

Kunsten er med til at udsmykke de fysiske rammer og samtidig skabe stemning som stimulerer følelserne og den mentale energi. Der tilføres en æstetisk værdi om påvirker atmosfæren og fremhæver virksomhedens synlige artefakter. Den kreative og kunstneriske værdi spreder glæde og velvære. 

Skabe identitet og omdømme 

Gennem anvendelse af kunst kan det skabe omdømme samt styrke virksomhedens identitet og det signal du ønsker at udsende. Det kan skabe forandringer og understøtte virksomhedens kultur. 

Kunst til erhverv Isra Mohannad

Personlig udvikling 

Der skabes mulighed for psykologiske samt social forandring og handling gennem kunst. Kunstaktiviteter fører til personlig udvikling ved at det påvirker deltagernes refleksion og forståelse af sig selv og omverden som kan være med til at ændre deres værdier og overbevisninger. 

Skabe social intelligens og styrke relationer 

Kunst til erhverv kan fremme læring og styrke social intelligens ved at udvikle kreativitet, opfindsomhed, improvisation, observation, fordybelse og empati. Det kan være med til at træne evnen og ledelseskompetencerne. Gennem kunstneriske aktiviteter kan relationen, kommunikationen og samarbejde styrkes i virksomheden på tværs af faglighed, sprog, kultur og organisatorisk rolle. 

Kunsten som inspirationskilde 

Kunsten kan bruges som inspirationskilde der kan være basis for personlige refleksioner og nye erkendelser der udvikler personlig attitude. De forandringer kan have en indflydelse på udvikling af organisationen og arbejdsopgaver. Det giver muligheden for at udforske og fortolke virkeligheden for på den måde at adoptere nye helhedsopfatteler og forståelser som blandt andet kan inddrages i organisationen. 

Organisatoriske forandringer

Gennem kunstens aktiviteter kan medarbejderne udvikles og involveres til at skabe forandringer i deres arbejdsliv. Det skaber anledning til nye tanker og idéer som kan implementeres i arbejdsopgaverne.

Investering

Kunst kan indkøbes og samles som investering mens du kan nyde værdien af kunsten i din virksomhed.

Hvordan kan du gøre en forskel for din virksomhed gennem kunst?

Der er to måder at inddrage kunsten til din virksomhed på; Gennem fysiske værker eller gennem kreative aktiviteter såsom workshops. 

Gennem fysiske kreative værker 

Du kan skabe attraktive omgivelser i din virksomhed gennem kunstneriske værker af for eksempel logo, navn, maskot, eller andet kunstnerisk udsmykning i receptioner, mødelokaler, gangarealer, cafeer, skoler, klinikker, butikker, hoteller mm.

Som virksomhedsejer kan du få skræddersyet kunst ud fra dine specifikke ønsker og mål til at udsmykke og berige din virksomheds fysiske omgivelser med unikt og enestående kunsthåndværk af søm og tråde.

Løve Kunst

Ideen med kunstværket er ikke kun at skabe en æstetisk værdi men også en emotionel og intellektuel værdi som skaber stemning og samtidige udstråle glæde og velvære. Kunstværket kan tilpasse det signal som virksomheden gerne vil udsende.

Gennem kreative aktiviteter (workshop)

Dine medarbejder kan inddrages i kunstneriske processer som styrker samarbejde og relationer. Det skaber underholdning, gode minder og kommunikation mellem medarbejdere. 

Løven bliver til

Kunstværkerne- Hvad er teknikken?

De attraktive kunstværker bliver udformet af søm og tråde på en træplade som blandt andet skaber en tredimensionel effekt. Teknikken kaldes også String Art. Træpladen bliver først behandlet for at sikre høj kvalitet. Ofte optegner jeg det ønskede design på træpladen og starter håndværket ved at sømmene bankes i med hammeren én efter én. De valgte tråde vikles omkring sømmene for at fremhæve det ønskede udtryk. Sådan, skabes de unikke kunsthåndværk.  

Der skabes flere dimensioner og oplevelses perspektiver med kunstværket- tæt på kan du opleve teknikken og detaljerne samt følge med i strukturen men jo længere væk du bevæger dig fra værket kan du se at det hele forener sig og skaber et helhedsudtryk.

Du vil se hvad en kombination af træ, søm og tråde kan skabe – eksponering af følelser og visuelle udtryk.

Hvem er jeg?

Mit navn er Isra Mohannad og jeg er kunstneren bag Threadist. Jeg udtrykker mig kunstnerisk på en utraditionel måde med søm og tråde.

De fleste mennesker bruger søm og tråde i andre sammenhænge – jeg ser og bruger dem til at fortolke min kreativitet og materialets uendelige potentiale. Ofte handler det ikke om materialerne, men hvordan vi bruger og fortolker deres funktion.

Det hele startede som en hobby, der udviklede sig til en selvstændig forretning på grund af den store efterspørgsel og fascination, som min kunst mødte.

Jeg skaber unikt kunsthåndværk af søm og tråde til din virksomhed for at gøre en forskel ved at opfylde alle de positive fordele der er blevet nævnt i artiklen.  

Læs flere artikler her