Mindre sygefravær

Mindre sygefravær

Mindre sygefravær

Mindre sygefravær, øget produktivitet og bedre arbejdsmiljø i Jeres virksomhed

Mindre sygefravær på arbejdspladsen

Hvorfor fysioterapi på arbejdspladsen

Mindre sygefravær når sundheden i Jeres virksomhed øges, og der derved skabes et bedre arbejdsmiljø, vil dette øge virksomhedens samlede produktivitet.
Dermed skabes også positiv “return on investment” – reduktion af sygefravær.

Stillesiddende arbejde

Har man eksempelvis stillesiddende arbejde oplever mange hovedpine, smerter i arm og håndled, spændinger og smerter i skuldre, nakke og ryg.

Disse smerter i kroppen rapporteres på tværs af jobgrupper, hos nogle brancher er det dog mere udtalt end hos andre.

Erfaring og forventning om smerter er med til at skrue op/ned for oplevelsen af smerteniveauet hos den enkelte. Det er vigtigt at huske på at smerte er en subjektiv følelse.

Bedre arbejdsmiljø giver mindre sygefravær

Der vil skabes bedre arbejdsmiljø hvis medarbejderne ikke oplever , eller kun oplever lav mængde smerter i muskler og led, da smerter påvirker humøret og deraf ens arbejdsmiljø og omgivelser.

Flere store forsknings studier har vist at træning og behandling har effekt på arbejdsrelaterede smerter. Forskningen viser faktisk at helt ned til 2 min daglig træning kan hjælpe hos personer med stillesiddende arbejde. Dog er det her vigtigt at disse øvelser udvælges og instrueres af en fysioterapeut med viden og erfaring på dette område.

Ensidigt gentaget arbejde

Ensidigt gentaget arbejde – det vil sige udførsel af de samme arbejdsstillinger og belastninger medfører smerter i muskler og led.

Forebyggelse

Når der sættes fokus på forebyggelse og afhjælpning af eventuelle skader og gener hos virksomhedens medarbejdere, vil de opleve fornyet energi, øget motivation og trivsel samt højere medarbejdertilfredshed.

Mange virksomheder har et massage-tilbud til deres ansatte, men ved at tilbyde fysioterapi, vil virksomheden kunne tilbyde behandling af de ansatte på et højere niveau. Desuden vil virksomheden kunne reducere og forkorte eventuelle sygdomsforløb hos de ansatte.

Win Win der giver mindre sygefravær

De ansatte vil kunne sparre tid ved ikke at skulle ringe til deres egen læge og bestille tid for derefter at skulle ringe til en klinik for fysioterapi og evt stå på venteliste for behandling. Dertil kommer længere fravær fra arbejdspladsen i forbindelse med transport til/fra egen læge og til/fra fysioterapi klinik.

Artiklen er lavet i samarbejde med Anita Popp fra FysioPopp som du finder i Vemmelev

Læs også Smerter i skulder, nakke og ryg

Fysio Popp v/ Anja Popp